Imprint


Ons adres voor post en klachten:

Botanicly GmbH
Erkelenzdamm 9
10999 Berlin

IMPRESSUM: INFORMATIE VOLGENS § 5 TMG

botanicly.nl is een dienst van

Karl-Marx-Straße 118
15745 Wildau
Germany

Vertegenwoordigd door:

Jonas Wegener
Benjamin Hedrich

Contact 0331 28128331
E-Mail: [email protected]

*Als u vragen heeft over bestellingen en levering, stuur dan een e-mail naar onze klantenservice [email protected].

Inschrijving register
Inschrijving in het register van het gerechtshof: Amtsgericht Potsdam
Registratienummer: HRB 30919 P

Btw-nummer:
NL825886910B01

Toezichthoudende autoriteit:
Ministerie van Economische Zaken en Energie van de deelstaat Brandenburg
Heinrich-Mann-Allee 107
14473 Potsdam
Tel: 0049-331-866-1555
Fax: 0049-331-866-1727
[email protected]

Verantwoordelijk voor de inhoud volgens § 55 Abs. 2 RStV (verantwoordelijke persoon in de zin van de perswet):
Jonas Wegener, August-Bebel-Str. 89, 14482 Potsdam, Duitsland

DISCLAIMER:

AANSPRAKELIJKHEID VOOR DE INHOUD
De inhoud van onze pagina's is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Wij kunnen echter geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de inhoud. Als dienstverlener zijn wij overeenkomstig § 7 lid 1 van de Duitse Telemediawet (TMG) verantwoordelijk voor onze eigen inhoud op deze pagina's. Volgens §§ 8 tot 10 TMG zijn wij niet verplicht om verzonden of opgeslagen informatie te controleren of omstandigheden te onderzoeken die wijzen op illegale activiteiten. Verplichtingen tot verwijdering of blokkering van het gebruik van informatie volgens de algemene wetgeving blijven hierdoor onaangetast. Aansprakelijkheid in dit verband is echter pas mogelijk vanaf het tijdstip waarop een concrete schending van de wet bekend wordt. Indien wij kennis krijgen van dergelijke inbreuken, zullen wij de desbetreffende inhoud onmiddellijk verwijderen.

AANSPRAKELIJKHEID VOOR LINKS
Ons aanbod bevat links naar externe websites van derden, op de inhoud waarvan wij geen invloed hebben. Daarom kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor deze externe inhoud. Voor de inhoud van de gelinkte pagina's is steeds de desbetreffende aanbieder of exploitant van de pagina's verantwoordelijk. De gelinkte pagina's werden gecontroleerd op mogelijke wettelijke overtredingen op het ogenblik van het linken. Illegale inhoud was niet herkenbaar op het moment van koppelen. Een permanente controle van de inhoud van de gelinkte pagina's is echter niet redelijk zonder concreet bewijs van een overtreding van de wet. Indien wij kennis krijgen van schendingen van de wet, zullen wij dergelijke links onmiddellijk verwijderen.

COPYRIGHT
De door de exploitanten op deze pagina's gecreëerde inhoud en werken zijn onderworpen aan het Duitse auteursrecht. Voor de verveelvoudiging, bewerking, verspreiding of enige vorm van commercialisering van dergelijk materiaal buiten het toepassingsgebied van de auteurswetgeving is de voorafgaande schriftelijke toestemming van de respectieve auteur of maker vereist. Downloads en kopieën van deze site zijn alleen toegestaan voor particulier, niet-commercieel gebruik. Voor zover de inhoud van deze site niet door de exploitant werd gecreëerd, worden de auteursrechten van derden gerespecteerd. Met name inhoud van derden wordt als zodanig aangeduid. Mocht u desondanks kennis krijgen van een inbreuk op het auteursrecht, dan verzoeken wij u ons daarvan in kennis te stellen. Als wij kennis krijgen van inbreuken, zullen wij dergelijke inhoud onmiddellijk verwijderen.

GEGEVENSBESCHERMING
Het gebruik van onze website is in het algemeen mogelijk zonder het verstrekken van persoonlijke gegevens. Voor zover op onze zijden persoonsgegevens (zoals naam, adres of e-mailadressen) worden verzameld, gebeurt dit voor zover mogelijk op vrijwillige basis. Deze gegevens zullen niet aan derden worden doorgegeven zonder uw uitdrukkelijke toestemming.
Wij wijzen erop dat de gegevensoverdracht op het internet (bv. communicatie via e-mail) veiligheidsrisico’s kan veroorzaken. Volledige bescherming van gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.
Het gebruik van de in het kader van de impressumplicht gepubliceerde contactgegevens door derden voor het toezenden van ongevraagd reclame- en informatiemateriaal is hierbij uitdrukkelijk verboden. De beheerders van de pagina's behouden zich uitdrukkelijk het recht voor juridische stappen te ondernemen in geval van het ongevraagd verzenden van reclame-informatie, zoals spam-mails.

GOOGLE ANALYTICS
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van "cookies" (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen; wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie over u door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

GOOGLE ADSENSE
Deze website maakt gebruik van Google Adsense, een webadvertentiedienst van Google Inc, USA ("Google"). Google Adsense maakt gebruik van zogenaamde "cookies" (tekstbestandjes), die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. Google Adsense maakt ook gebruik van zogenaamde "web beacons" (kleine onzichtbare afbeeldingen) om informatie te verzamelen. Door het gebruik van de web beacon kunnen eenvoudige handelingen, zoals bezoekersverkeer naar de website, worden geregistreerd en verzameld. De door de cookie en/of web beacon gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google zal deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website in relatie tot de advertenties te evalueren, om rapporten over de website-activiteit en advertenties voor website-exploitanten samen te stellen en om andere diensten met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik te verlenen. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt voorkomen dat cookies op uw harde schijf worden opgeslagen en dat web beacons worden weergegeven door in uw browserinstellingen "Geen cookies accepteren" te selecteren (in MS Internet Explorer onder "Extra > Internet-opties > Privacy > Instelling"; in Firefox onder "Extra > Instellingen > Privacy > Cookies"); wij wijzen u er echter op dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website in hun volle omvang zult kunnen gebruiken. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie over u door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

JURIDISCHE INFORMATIE Platform van de EU-Commissie voor onlinegeschillenbeslechting: http://ec.europa.eu/consumers/odr

Wij zijn niet verplicht of bereid deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een arbitragecommissie voor consumentenzaken.