Terugbetaling stap voor stap

U bent ontevreden over uw plant of uw bestelling is beschadigd aangekomen? Natuurlijk mag dit niet gebeuren, maar helaas, zelfs bij ons sluipen er fouten in. Maar we zullen er alles aan doen om ervoor te zorgen dat u snel een vervanger krijgt en uw huis snel kan inrichten met uw groene kamergenoot.

1. Neem een foto

Maak eenvoudig een foto van de gebreken of beschadigingen van de plant met uw smartphone of tablet.

2. Contacteer ons

Neem contact op met onze klantenservice met uw ordernummer en foto en schrijf een e-mail naar [email protected]

3. Snel feedback ontvangen

We nemen binnen 24 uur contact met u op. Gelieve uw plant niet te retourneren voordat u een retouretiket van ons heeft ontvangen.

Heb je nog een andere vraag?

Misschien hebben we ze al beantwoord in onze FAQ. Als je de antwoorden daar niet vindt, stuur ons dan gerust een mailtje naar [email protected] !

Annuleringsbeleid

De consument heeft recht op een herroepingsrecht volgens de volgende bepalingen, waarbij een consument een natuurlijke persoon is die een rechtshandeling verricht voor doeleinden die in hoofdzaak niet aan zijn commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit kunnen worden toegeschreven:

Herroepingsrecht

U heeft het recht om dit contract binnen veertien dagen zonder opgaaf van reden op te zeggen.
De herroepingstermijn is veertien dagen vanaf de dag dat u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de laatste goederen in ontvangst heeft genomen of heeft genomen.
Niettegenstaande het voorgaande bedraagt de herroepingstermijn in geval van een overeenkomst voor de regelmatige levering van goederen over een bepaalde periode veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de eerste goederen in ontvangst heeft genomen of heeft genomen.
Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons op de hoogte stellen van uw beslissing om de overeenkomst te herroepen. Om de herroepingstermijn in acht te nemen, volstaat het dat u de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht voor het verstrijken van de herroepingstermijn verstuurt.

Gevolgen van de herroeping

Als u zich terugtrekt uit deze overeenkomst, moeten wij u alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief de leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u hebt gekozen voor een andere vorm van levering dan de goedkoopste standaardlevering die door ons wordt aangeboden), onverwijld en uiterlijk binnen veertien dagen na de dag waarop wij de kennisgeving van uw terugtrekking uit deze overeenkomst hebben ontvangen, aan u terugbetalen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u voor de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; in geen geval wordt deze terugbetaling aan u in rekening gebracht. Wij kunnen de terugbetaling weigeren totdat wij de goederen terug hebben ontvangen of totdat u het bewijs heeft geleverd dat u de goederen heeft geretourneerd, afhankelijk van wat het eerst gebeurt.
U dient de goederen onmiddellijk en in ieder geval niet later dan veertien dagen na de dag waarop u ons in kennis heeft gesteld van de herroeping van dit contract, aan ons terug te sturen of te overhandigen. De termijn wordt gehaald als u de goederen voor het verstrijken van de termijn van veertien dagen verstuurt. De directe kosten voor het terugsturen van de goederen zijn voor uw rekening.
U hoeft alleen te betalen voor waardeverlies van de goederen als dit waardeverlies te wijten is aan de behandeling van de goederen die niet nodig is voor het testen van de kwaliteit, de kenmerken en de werking van de goederen.

Uitsluiting of voortijdig verstrijken van het herroepingsrecht

Het herroepingsrecht is niet van toepassing op overeenkomsten voor de levering van goederen die snel kunnen bederven of waarvan de vervaldatum snel zou worden overschreden.

Algemene informatie

  1. Vermijd schade en vervuiling van de goederen. Gelieve de goederen aan ons te retourneren in de originele verpakking met alle toebehoren en met alle verpakkingsonderdelen. Gebruik indien nodig een beschermende buitenverpakking. Indien u de originele verpakking niet meer heeft, gelieve dan voldoende bescherming te bieden tegen transportschade met een geschikte verpakking.
  2. Stuur de goederen niet terug naar ons om de vracht op te halen.
  3. Let op: de bovengenoemde clausules 1-2 zijn geen voorwaarde voor de effectieve uitoefening van het herroepingsrecht.

Voorbeeld annuleringsformulier

Wenst u het contract te annuleren, vul dan dit formulier in en stuur het terug.


Aan:

Naam van de onderneming (in geval van eenmanszaak, naam van de eigenaar):

Straat en huisnummer:

Postcode:

Telefax:

Mail:

Ik/wij (*) annuleer hierbij de door mij/ons (*) gesloten overeenkomst betreffende de aankoop van de volgende goederen (*)/de verrichting van de volgende dienst (*):

besteld op (*)/ontvangen op (*):

Naam van de consument(en):

Adres van consument(en):


Handtekening van de consument(en) (alleen als de kennisgeving op papier staat):

Datum:* doorhalen wat niet van toepassing is